Tuyển dụng

    Tuyển dụng lao động

    Tuyển dụng lao động

    CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ  KỸ THUẬT BKE VIỆT NAM *********** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********** Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2016   THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG Công ty TNHH Thương Mại và Kỹ Thuật BKE Việt Nam cần tuyển gấp công nhân thi công xây dựng lắp đặt điện nước. Vị trí tuyển dụng: - Công nhân thi công Điện nước dân … Đọc Thêm