Hà Nội sẽ hạ ngầm 100% lưới điện trung áp từ vành đai 3 vào trung tâm

Đây là một trong những thông tin tại Quyết định số 711/QĐ-UBND được UBND TP. Hà Nội ban hành ngày 9/2/2017 về việc phê duyệt Hợp phần II: Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung áp sau các trạm 110 kV của Quy hoạch phát triển điện lực TP. Hà Nội giai đoạn 2016 – 2025, có xét đến 2035. 

Theo định hướng phát triển trong Quy hoạch, lưới điện phân phối trung áp được phát triển phù hợp với lưới điện truyền tải 220 kV, 110 kV; Hoàn thiện lưới điện đảm bảo chất lượng, nâng cao độ ổn định, an toàn, tin cậy cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng.

Trong đó, khu vực đô thị lõi gồm quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, phía Bắc quận Hai Bà Trưng và phía Nam quận Tây Hồ, lưới điện được dự phòng 100% nhu cầu phụ tải; Đô thị tập trung từ vành đai 4 trở vào, lưới điện được dự phòng 65% phụ tải và 50% cho các khu vực còn lại. Chỉ số SAIDI (chỉ số thời gian ngừng cung cấp điện bình quân năm) giảm xuống dưới 200 phút/năm.

Cũng theo Quy hoạch này, lưới điện trung áp đồng bộ với phát triển hạ tầng tại địa phương: Từ vành đai 3 trở vào trung tâm thành phố, đường dây trung áp được hạ ngầm toàn bộ; Từ vành đai 3 đến vành đai 4 ưu tiên phương án hạ ngầm; Tại những nơi chưa thể thực hiện hạ ngầm ngay sẽ được thực hiện hạ ngầm phù hợp với tốc độ đô thị hóa, hướng tuyến phù hợp với quy hoạch xây dựng.

Trong đó, việc ngầm hóa lưới trung áp với các công trình lưới điện khi đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, tỉ lệ ngầm hóa lưới điện từ vành đai 4 trở vào trung tâm đạt 100%; Toàn thành phố: Trung áp đạt 65%, lưới hạ áp đạt 25%.

Dự kiến, tổng vốn đầu tư cho cải tạo và phát triển lưới điện trung áp sau các trạm 110 kV toàn thành phố giai đoạn 2016 – 2025 là 56.295 tỷ đồng.

Tin Liên Quan