Lịch sử phát triển

Sự kiện quan trọng của Công ty qua các năm

Năm 2013 Công ty chính thức hoạt động theo mô hình Công ty TNHH. Vốn điều lệ ban đầu là 3,2 tỷ đồng
Năm 2014 Trúng thầu nhiều công trình thiết kế và thi công lắp đặt hệ thống điện, hệ thống tiết kiệm năng lượng cho các nhà máy thuộc các khu công nghiệp phía bắc như Sumidenso, Sumiwiring, Showadenko, Hoya … trị giá khoảng 5 tỷ đồng.
Năm 2015 Tăng vốn điều lệ lên 5.5 tỷ đồng.

Thiết lập mức tăng trưởng cao năm 2015, đánh dấu mức tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận cao trong quá trình hoạt động, đạt tốc độ phát triển gần 100% so với năm 2013.

Năm 2016 Tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh, là một trong những đơn vị đi đầu trong lĩnh vực M&E.